Tổng Hợp Một Số Chai PET 50ml Sẵn Kho LMP

Hoàng Hoài Thương | 03/02/2024

Tổng hợp 1 số mẫu chai nhựa, chai PET 50ml sẵn kho Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết sản phẩm: 

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Dung tích : 50ml

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., kết hợp với các loại nắp...

▪️ Nhận sản xuất màu theo yêu cầu.

▪️ Đường kính cổ : phi 20

▪️ Công dụng: dùng đựng các dòng sản phẩm mỹ phẩm như BB Cream, kem trang điểm, kem dưỡng da, serum…

👉 Link mua hàng: https://lomypham.com/

 

1. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝐱𝐢 𝐛𝐚̣𝐜 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟒𝟎𝟐𝐀-𝟐

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,,..., nắp xi màu bạc bóng 
 

2. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝐱𝐢 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟒𝟎𝟐𝐀-𝟏

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp xi màu vàng 

 

3. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟏𝟎𝟕𝟒𝐁

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp chụp màu đen 
 

4. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟗𝟐𝐀

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,,..., nắp phun sương trắng

 

5. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟗𝟐𝐁

 


 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,,..., nắp phun sương màu đen 

 

6. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐢 𝐛𝐚̣𝐜 𝟏 𝐯𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟑𝟑𝟗𝐂-𝟏

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,,..., nắp xi bạc 1 viền 

 

7. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐢 𝐛𝐚̣𝐜 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟒𝟎𝟐𝐀-𝟓

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp phun sương xi bạc bóng
 

8. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝟐 𝐯𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟗𝟑𝐃-𝟏

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp xịt giọt 2 viền trắng

 

9. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝟐 𝐯𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟗𝟑𝐃-𝟐
 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp xịt giọt 2 viền đen

 

11. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̣𝐜 𝐋𝐖 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟖𝟖𝐀
 


 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bật sọc LW màu trắng
 

12. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̣𝐜 𝐋𝐖 đ𝐞𝐧 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟖𝟖𝐀
 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bật sọc LW màu đen
 

13. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐨̣𝐧 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 +𝐌𝐒𝟑𝟑𝟎𝐀-𝟐

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp nhọn màu đen

 

14. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐨̣𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 +𝐌𝐒𝟑𝟑𝟎𝐀-𝟑

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp nhọn màu trắng
 

15. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐨̣𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 +𝐌𝐒𝟑𝟑𝟎𝐀-𝟏

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp nhọn màu trong

 

16. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨̛𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 +𝐌𝐒𝟏𝟎𝟐𝟓𝐀

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bật trơn màu trong

 

17. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟖𝟗𝐀

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp nhấn màu đen

 

18. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟖𝟗𝐀

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp nhấn màu trắng

 

19. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 +  𝐌𝐒𝟖𝟗𝐀

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp nhấn màu trong

 

20. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐩𝐡𝐢 𝟐𝟎 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟏𝟎𝐀

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp vàng cuốn phi 

 

21. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐚̣𝐜 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐩𝐡𝐢 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑+ 𝐌𝐒𝟏𝟎𝐁

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bạc cuốn phi 

 

22. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐯𝐚̣̆𝐧 𝐩𝐡𝐢 𝟐𝟎 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟏𝟐𝟕𝟖𝐀-𝟐

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp vặn đen


23. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐯𝐚̣̆𝐧 𝐩𝐡𝐢 𝟐𝟎 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟏𝟐𝟕𝟖𝐀-𝟏

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp vặn trắng
 

24. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐨́𝐩 𝐤𝐡𝐨𝐞𝐧 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐩𝐡𝐢 𝟐𝟎 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐂𝟏𝟓𝐒-𝟏 

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bóp khoen nhôm vàng

 

25. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐨́𝐩 𝐤𝐡𝐨𝐞𝐧 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐩𝐡𝐢 𝟐𝟎 𝐛𝐚̣𝐜 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟏𝟓𝐂-𝟐

 


 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bóp khoen nhôm bạc

 

26. 𝐂𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐛𝐨́𝐩 𝐤𝐡𝐨𝐞𝐧 𝐧𝐡𝐨̂𝐦 𝐩𝐡𝐢 𝟐𝟎 𝐌𝐒𝟏𝟕𝟑 + 𝐌𝐒𝟏𝟓𝐂-𝟑 

 

 

📌 Thông tin:

▪️ Chất liệu : thân chai nhựa PET

▪️ Màu sắc : thân chai màu trong, trắng, xanh, nâu,..., nắp bóp khoen nhôm đen

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Có Nên Dùng Chai, Lọ, Hũ Nhựa Đựng Mỹ Phẩm Không?

Kinh Nghiệm Chọn Lọ Mỹ Phẩm Cực Chuẩn

Vì Sao Nên Chọn Lọ Mỹ Phẩm Bằng Thuỷ Tinh?

 

🛍️ Còn chần chờ gì nữa mà không MUA NGAY sản phẩm thôi nào! ️🛒️🛒️🛒

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục

Giỏ hàng

zalo