Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Công ty TNHH Một Thành Viên LMP thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Quý Khách Hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý Khách Hàng dưới các hình thức như: gửi mail chương trình khuyến mãi, xác nhận đơn đặt hàng, thư cảm ơn...

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) Quý Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website Lọ Mỹ Phẩm.

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Công Ty, Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty TNHH Một Thành Viên LMP miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin do khách hàng khai báo.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Lọ Mỹ Phẩm sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để:

• Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Quý Khách Hàng

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và Lọ Mỹ Phẩm

• Liên lạc và giải quyết với Quý Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

• Triển khai các chiến dịch quảng cáo

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi chúng tôi tự hủy bỏ hoặc có yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản từ quý khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Lọ Mỹ Phẩm

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công Ty TNHH MTV LMP cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi khuyến cáo Quý Khách Hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của Quý Khách Hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Quý Khách Hàng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.

NHỮNG ĐỐI TÁC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Công ty vận chuyển hàng hóa: Nếu Quý Khách Hàng thực hiện mua hàng online, hoặc vận chuyển hợp đồng, giấy tờ, chúng tôi sẽ cung cấp cho đối tác giao nhận của chúng tôi gồm tên, số điện thoại và thông tin giao nhận của Quý Khách Hàng để thực hiện chuyển hàng hóa đến Quý Khách Hàng mà không vì mục đích gì khác.

 

 

Danh mục

Giỏ hàng

zalo