Thỏi hoàng hậu

Mã sản phẩm :MS455

Màu sắc : màu vàng

Dùng khuôn 12.1mm

Qui cách đóng gói : 1 thùng 500 cây

thỏi hoàng hậu