Thỏi hoàng hậu

11.000₫

Màu sắc : màu vàng

Dùng khuôn 12.1mm

Qui cách đóng gói : 1 thùng 500 cây

thỏi hoàng hậu

icon icon icon