Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Lê Thị Cẩm Tú

0938509677

Email: vobaobigiasi@gmail.com

Thỏi bấm ngũ giác hồng

Mã sản phẩm :MS759A

Chất liệu : Nhựa

Kích thước : 12.1mm

Màu sắc : hồng kim tuyến

Qui cách : 1 lố 100 cây , 1 thùng 500 cây