Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Bùi Huỳnh Anh Thư

0763211286

Email: vomypham0763211286@gmail.com

Nắp vàng sọc phi 18

Mã sản phẩm :MS332A

Cồ chai : Phi 18

Qui cách đóng gói : 1 bịch 500 cái

Màu sắc : vàng sọc - vàng bóng

nap nhom phi 18