Nắp vàng sọc phi 18

Mã sản phẩm :MS332A

Cồ chai : Phi 18

Qui cách đóng gói : 1 bịch 500 cái

Màu sắc : vàng sọc - vàng bóng

nap nhom phi 18