Nắp vặn phi 24

Mã sản phẩm :MS331

Màu sắc : trắng - đen và trong suốt

Kích thước :  phi 24

Sản phẩm có kèm theo nút chặn