Nắp vặn trong 2 lớp Ø24

Mã sản phẩm :MS506A

Chất liệu : Nhựa AS

Kích thước : phi 24