Nắp bóp trắng khoen vàng sọc phi 18

1.500₫

Kích thước : phi 18

Thích hợp với chai tinh dầu thuỷ tinh

Qui cách đóng gói :  1 lố 500 cái

icon icon icon