Nắp bật phi 24

Mã sản phẩm :MS165

Màu sắc : trong - trắng và đen

Kích thước : phi 24

Qui cách đóng gói : 1 bịch 500 cái, 1 thùng 5000 cái