Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Nắp bật Ø28

Mã sản phẩm :MS522

Màu sắc : sản xuất màu theo yêu cầu

Kích thước : phi 28

Hàng order ít nhất 10.000 cái / màu

Qui cách đóng gói : 1 bịch 200 cái, 1 thùng 5000 cái