Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Nắp cuốn phi 24

Mã sản phẩm :MS149 + MS340B

Màu sắc : bạc - vàng - đồng

Đường kính nắp : phi 24

Qui cách đóng gói : 1 lố 500 cái