Lip Lu nắp vàng 10ml

Mã sản phẩm :MS416A

Chất liệu : Nhựa AS

Màu sắc : thân trong + nắp vàng