Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Lọ Mỹ Phẩm

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Hũ TT xanh rêu vát nắp đen 15g 30g 50g

Mã sản phẩm :

Chất liệu : Thủy Tinh

Dung tích : 15g 30g 50g

Màu sắc : xanh rêu , nắp đen