Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Lê Thị Cẩm Tú

0938509677

Email: vobaobigiasi@gmail.com

Hũ TT trong nút bần

Mã sản phẩm :MS1312

Chất liệu : Thân thủy tinh, nút bần

Dung tích : 15ml, 20ml, 25ml, 30ml, 40ml, 50ml, 55ml, 60ml, 80ml, 100ml, 110ml

Kích thước : shop có kèm trên mỗi hình

Công dụng : đựng saffron, hạt khô, hoa khô v.v...