Hũ TT trong nút bần

Liên hệ

Chất liệu : Thân thủy tinh, nút bần

Dung tích : 15ml, 20ml, 25ml, 30ml, 40ml, 50ml, 55ml, 60ml, 80ml, 100ml, 110ml

Kích thước : shop có kèm trên mỗi hình

Công dụng : đựng saffron, hạt khô, hoa khô v.v...

  

  

  

  

  

icon icon icon