Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Thị Kim Ngân

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Hoàng Vân

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Bùi Huỳnh Anh Thư

0763211286

Email: vomypham0763211286@gmail.com

Hũ TT nắp gỗ

Mã sản phẩm :MS560

Chất liệu : Thân bằng thủy tinh + Nắp gỗ

Dung tích : 10g 20g 30g 50g