Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Hũ TT country side 500ml

Mã sản phẩm :MS801A

Chất liệu : Thủy Tinh

Màu sắc : thân hũ trong suốt, nắp bạc cuốn biên

Dung tích : 500ml