Đầu xịt giọt xi bạc KO viền Ø24

Liên hệ

Màu sắc : khoen bạc bóng, ko có viền 

Nắp chụp trong suốt, hoặc nắp chụp có viền bạc phía dưới

Kích thước : phi 24

icon icon icon