Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Lê Thị Cẩm Tú

0938509677

Email: vobaobigiasi@gmail.com

Đầu xịt giọt xi bạc KO viền Ø24

Mã sản phẩm :MS670

Màu sắc : khoen bạc bóng, ko có viền 

Nắp chụp trong suốt, hoặc nắp chụp có viền bạc phía dưới

Kích thước : phi 24