Đầu phun sương xi bạc phi 24

Mã sản phẩm :MS171

Màu sắc : xi bạc

Kích thước : phi 24