Nắp nhọn phi 24

Mã sản phẩm :MS354

Đường kính nắp : Phi 24

Màu sắc : trong - trắng và đen

Qui cách đóng gói : 1 lố 1.000 cái