Đầu vòi voi viền bạc phi 24

Mã sản phẩm :MS151A

Kích thước đầu bơm : 24/410

Màu sắc : trắng như hình

Qui cách đóng gói : 1 thùng 408 cái

Dau bom voi voi phi 24