Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Thị Kim Ngân

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Hoàng Vân

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Bùi Huỳnh Anh Thư

0763211286

Email: vomypham0763211286@gmail.com

Đầu ấn giọt 2 tầng Ø20

Mã sản phẩm :MS418

Kích thước : 20/410

Màu sắc : trắng , trong và đen

Qui cách đóng gói :