Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Chai vuông nâu nắp nhấn 250ml

Mã sản phẩm :MS1063B + MS89B

hất liệu : Nhựa PET

Dung tích : 250ml

Màu sắc : thân chai màu nâu - trong, nắp nhấn có 3 màu