Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Bùi Huỳnh Anh Thư

0763211286

Email: vomypham0763211286@gmail.com

Chai TT xanh lá phun mờ 50ml

Mã sản phẩm :MS345F + MS495A

Chất liệu : Thủy Tinh

Màu sắc : xanh lá phun mờ

Dung tích : 50ml