Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Chai TT vuông trong nắp vàng - bạc 30ml

Mã sản phẩm :MS989

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 30ml

Màu sắc : thân trong - nắp phun sương vàng hoặc bạc - nắp chụp trong