Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Trần Mỹ Duyên

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Chai TT trong nắp xịt sương vàng

Mã sản phẩm :MS842

Chất liệu : thủy tinh

Dung tích : 2.5ml - 3ml - 5ml

Màu sắc : thân trong suốt, nắp màu vàng