Chai TT trong nắp xịt sương vàng

Liên hệ

Chất liệu : thủy tinh

Dung tích : 2.5ml - 3ml - 5ml

Màu sắc : thân trong suốt, nắp màu vàng

icon icon icon