Chai TT trong nắp vàng cuốn

Liên hệ

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 20ml - 30ml - 50ml

Màu sắc : thân trong, nắp vàng

icon icon icon