Chai TT trong nắp vàng 30ml

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 30ml

Màu sắc : thân trong suốt + nắp vàng

  

  

icon icon icon