Chai TT trong nắp bóp trắng khoen đen bóng

Liên hệ

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 20ml - 30ml

Màu sắc : thân trong, nắp bóp trắng khoen đen bóng

icon icon icon