Chai TT trong nắp bóp đen khoen đen bóng

Liên hệ

Chất liệu : Thuỷ Tinh

Dung tích : 5ml 10ml 15ml 20ml 30ml 50ml 100ml

icon icon icon