Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Trần Mỹ Duyên

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Chai TT nâu mờ vát nắp xịt giọt xi vàng - bạc 30ml

Mã sản phẩm :MS836E + MS402

Chất liệu : Thủy Tinh

Màu sắc : nâu mờ, đầu xịt giọt xi vàng bóng - bạc bóng - bạc mờ

Dung tích : 30ml