Chai TT mờ phun sương xi bạc 1 viền

Liên hệ

hất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 20ml - 30ml - 50ml

Màu sắc : thân mờ hoặc trong suốt, đầu phun sương xi bạc

icon icon icon