Chai TT mờ nắp bóp trắng khoen vàng

Liên hệ

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 20ml - 30ml

Màu sắc : thân mờ, nắp bóp trắng khoen vàng

icon icon icon