Chai trong vai ngang nắp bật 50ml

Mã sản phẩm :

Chất liệu : Nhựa pet

Dung tích : 50ml