Chai trắng đục dáng cao 150ml

Mã sản phẩm :MS512A

Chất liệu : Nhựa

Màu sắc : thân trắng đục + phun sương xi bạc

Sản phẩm : gồm cả thân và nắp

Dung tích : 150ml

Dung tích

Chất liệu

Tổng chiều cao

Chiều cao thân

Đường kính

150ml

Nhựa AS

167mm

112mm

40mm