Chai táo nắp vàng KO viền 12ml

Mã sản phẩm :MS189B

Chất liệu : Thuỷ tinh

Màu sắc : nắp vàng ko có viền