Chai Lu trong nắp bạc 30ml

Mã sản phẩm :MS239A

Chất liệu : thuỷ tinh

Dung tích : 30ml

Màu sắc : thân trong suốt + nắp bạc

Dung tích

Chất liệu

Tổng chiều cao

-

Đường kính đáy

30ml

Thuỷ tinh

-

- -

chai 30ml

chai satin 30ml