Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Lê Thị Cẩm Tú

0938509677

Email: vobaobigiasi@gmail.com

Cân điện tử 0.01g - 500g

Mã sản phẩm :MS599

Cân điện tử : cân tối thiểu 0.01g dùng trong cân trang sức, vàng bạc đá quý

Cân nguyên liệu làm bánh, làm son handmade ...

Qui cách : 1 thùng 100 cái