Bông phấn nơ hồng

Hàng order số lượng ít nhất 500 cái

Mã sản phẩm :MS440

Chất liệu : 

Màu sắc : trắng kèm nơ hồng

Dung tích

Chất liệu

Độ dày 

-

Đường kính 

-

Nhựa

15mm

-

69mm

bông phấn