Bộ TT mờ nắp vàng

Liên hệ

Chất liệu : Thủy tinh

Màu sắc : thân mờ, nắp xịt giọt màu vàng

Dung tích : 60g - 30ml - 50ml - 100ml - 120ml

icon icon icon