Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Bộ sứ trắng

Mã sản phẩm :MS587

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 50g - 150g - 50ml - 100ml - 120ml

Màu sắc : trắng