Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Thị Kim Ngân

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Hoàng Vân

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Bùi Huỳnh Anh Thư

0763211286

Email: vomypham0763211286@gmail.com

Bộ kit hồng mẫu C

Mã sản phẩm :MS762C

Chất liệu : Nhựa Pet

Qui cách : bộ kít gồm 4 mẫu khác nhau

Màu sắc : thân trong suốt, nắp màu hồng