Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Bùi Huỳnh Anh Thư

0763211286

Email: vomypham0763211286@gmail.com

Vòi bơm trắng xi bạc Ø24

Mã sản phẩm :MS709B

Màu sắc : trắng khoen bạc , Khoen bạc ko có viền

Kích thước : phi 24