Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Lọ Mỹ Phẩm

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Phun sương 18/410

Đầu phun sương, đầu xịt, đầu bơm

Mã sản phẩm :MS91

Kích thước đầu bơm : 18/410

Màu sắc : trong, trắng sữa, và đen 

Qui cách đóng gói : 1 bịch 200 cái