Nắp vàng cuốn phi 20

Mã sản phẩm :MS10A

Chất liệu : nhôm

Kích thước : nắp phi 20

Màu sắc : màu vàng có cuốn biên

nắp cuốn biên