Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Nắp nhấn xi bạc Ko viền Ø24

Mã sản phẩm :MS886

Màu sắc : khoen xi bạc, phần nắp nhấn có 3 màu ( đen - trắng và trong )

Kích thước : phi 24