Nắp nhấn 20/410

Mã sản phẩm :MS89A

Kích thước nắp : 20/410

Màu sắc : trắng, trong, và đen

nap nhan phi 20