Nắp bóp trắng khoen bạc mờ Ø18

1.500₫

Kích thước : phi 18

Màu sắc : khoen bạc mờ không viền, nắp bóp màu trắng

Thích hợp với chai tinh dầu thuỷ tinh 5ml 10ml ....100ml

Qui cách đóng gói : 1 lố 500 cái - 1 thùng 5000 cái

icon icon icon