Chai TT mờ nắp bóp đen khoen đen

Liên hệ

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 20ml - 30ml

Màu sắc : thân mờ, nắp bóp đen khoen đen

icon icon icon