Chai TT mờ nắp bật

Liên hệ

Chất liệu : Thủy tinh

Dung tích : 20ml - 30ml - 50ml

Màu sắc : thân trong phun mờ, nắp 3 màu

icon icon icon