Hỗ trợ trực tuyến

Lý Thanh Trúc

0707789366

Email: vomypham0707789366@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0938219475

Email: lmp150818@gmail.com

Thái Thanh Nhu

0903729073

Email: cskh.lomypham@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Thùy

0763211286

Email: vomypham 0763211286@gmail.com

Lê Thị Cẩm Tú

0938509677

Email: vobaobigiasi@gmail.com

Chai TT đen mờ nắp bóp đen khoen vàng

Mã sản phẩm :MS457 + MS807A

Chất liệu : Thủy tinh

Màu sắc : đen mờ , nắp bóp đen khoen vàng phi 18

Dung tích : 5ml - 10ml - 15ml - 20ml - 30ml - 50ml - 100ml

Cố chai phi 18